Tvorba web stránok
In: Akcie0
Pre realizáciu prác má spoločnosť Kreditstav s.r.o. vybudované skladové hospodárstvo s potrebným technickým a strojným vybavením, dielenské priestory, dopravné prostriedky pre osobnú i nákladnú dopravu a vlastné dostatočné strojné vybavenie, ktoré sa priebežne dopĺňa a modernizuje, napr.:

Pre realizáciu stavebných prác má spoločnosť Kreditstav a. s. vybudované skladové hospodárstvo s potrebným technickým a strojným vybavením.

Ďalej vlastní dielenské priestory, dopravné prostriedky pre osobnú i nákladnú dopravu a vlastné dostatočné strojné vybavenie, ktoré sa priebežne dopĺňa a modernizuje

 • nákladné automobily LIAZ, AVIA, RENAULT
 • kolesový žeriav
 • univerzálne nakladače UNC
 • vysokozdvižný vozík
 • kompresory naftové a elektrické
 • stavebné výťahy
 • zváracie agregáty (elektrickým oblúkom i plynom)
 • strojné omietačky
 • ručné elektrické náradie (búracie kladivá, vŕtačky, rozbrusovačky)
 • motorové píly
 • stolové píly, rezačky, lámačky dlažieb
 • otryskávacie zariadenia
 • priemyselné vysávače, tlakové čistiace zariadenia
 • elektrické rozvádzače (prenosné staveništné)
 • miešačky
 • rezačka betónu
 • vibračné zariadenia, zhutňovacie dosky
 • lešenia (fasádne, pojazdné klietky)
 • systémové debnenie
 • UNIMO bunky a plechové prenosné sklady