Tvorba web stránok

Činnosť spoločnosti Kreditstav a.s.

Spoločnost Kreditstav a.s. Vám ponúk realizáciu prác hlavnej stavebnej výroby (HSV) tiež práce pomocnej stavebnej výroby (PSV):
 • tesárske práce
 • pokrývačské práce
 • klampiarske práce
 • zámočnícke práce
 • elektroinštalácie
 • zdravotechnické inštalácie
 • ústredné kúrenie
 • podlahové systémy
 • úpravy povrchov
 • maľby a nátery
 • lešenárske práce

Spoločnosť Kreditstav a.s. zabezpečuje všetky tieto práce prevažne vlastnými zamestnancami a tiež dodávateľmi za účasti subdodávateľských firiem, ktoré sú súčasťou vybudovaného subdodávateľského systému v rámci systému kvality spoločnosti.

Pre realizáciu uvedených prác má spoločnosť Kreditstav s.r.o. vybudované skladové hospodárstvo s potrebným technickým a strojným vybavením, dielenské priestory, dopravné prostriedky pre osobnú i nákladnú dopravu a vlastné dostatočné strojné vybavenie, ktoré sa priebežne dopĺňa a modernizuje

0
ROČNÁ TRADÍCIA
0
POSTAVENÝCH DOMOV
0
POSTAVENÝCH BYTOV
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV

SLUŽBY

Spoločnosť Kreditstav a.s. ponúka realizáciu prác hlavnej stavebnej výroby (HSV) tiež práce pomocnej stavebnej výroby (PSV): tesárske práce, pokrývačské práce, klampiarske práce, elektroinštalácie, zdravotechnické inštalácie, zámočnícke práce

VÝROBNÝ PROGRAM

Výrobný program spoločnosti Kreditstav a.s.:bytové domy, rodinné domy, občianske stavby, priemyselné stavby, dopravné stavby, inžinierske stavby, novostavby, rekonštrukcie stavieb, opravy a údržba objektov a ich častí, poddodávky stavebných prác, atď.

STROJNÉ VYBAVENIE

Pre realizáciu prác má spoločnosť Kreditstav a.s. vybudované skladové hospodárstvo s potrebným technickým a strojným vybavením, dielenské priestory, dopravné prostriedky pre osobnú i nákladnú dopravu a vlastné dostatočné strojné vybavenie…