Tvorba web stránok
Všetky
2000-2005
2006-2010
2011-2016
 • Betonáreň ZAPA beton SK
 • Stavebné úpravy izieb na 7. a 8. poschodí KH Balnea Esplanade
 • Vybudovanie záložného archívu
 • Betonáreň ZAPA Piešťany
 • Rekonštrukcia izieb a relaxačného centra
 • Rekonštrukcia 4. poschodia administratívmej budovy
 • Rekonštrukcia 2. a 5. poschodia objektu V4
 • Rekonštrukcia penziónu VILA PAVLA
 • Rekonštrukcia objektu 39 na sklad náhradných dielov
 • Výrobná budova DEAS
 • Rekonštrukcia 6. poschodia a prízemia administratívnej budovy
 • Rekonštrukcie objektov v EBO Jaslovské Bohunice v roku 2004
 • Obytný dom „20 bytových jednotiek“
 • Obytný dom „76 bytových jednotiek“
 • Obytno-rekreačná zóna SĹŇAVA I. – inžinierke siete
 • Polyfunkčná budova Piešťany, Waltariho
 • Obytno-rekreačná zóna SĹŇAVA I. – rodinné domy (I. a II. etapa)
 • Skladová hala
 • Odbočka zo štátnej cesty
 • Betonáreň ZAPA Hlohovec
 • Inžinierske siete OZ „TULIPA“ Kvetoslavov - Fakov
 • Obytno-rekreačná zóna SĹŇAVA I. – Polyfunkčná budova
 • Oprava fasády bytového domu – Mlynská ul. Piešťany
 • Oprava historickej fasády vila Veres
 • Oprava fasády a strechy bytového domu
 • Oprava fasády administratívnej budovy ŠKODA Slovakia, a.s. Trnava
 • Novostavba bytového domu na Štefánikovej ul. v Piešťanoch
 • Vodovod Trnava – Križovany nad Dudváhom
 • Vodovod Cífer
 • Rozšírenie kanalizácie – Vrbovská cesta
 • Rekonštrukcia výtlačného vodovodu DN 600 Krakovany – Vrbové
 • Oprava kanalizácie DN 400 – Vážska ul. v Piešťanoch
 • Rozvodňa 110 kV Myjava – II. etapa rekonštrukcie
 • Splašková kanalizácia v obci Drietoma
 • Kanalizácia v obci Dvorníky
 • Rodinný dom Piešťany – hrubá stavba
 • Radové RD
 • Rodinný dom – hrubá stavba
 • Rodinný dom – hrubá stavba
 • Rodinný dom – hrubá stavba
 • Revitalizácia obchodného centra Alexander
 • Rekonštrukcie objektov v EBO Jaslovké Bohunice v roku 2003
0
ROČNÁ TRADÍCIA
0
POSTAVENÝCH DOMOV
0
POSTAVENÝCH BYTOV
0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV

SLUŽBY

Spoločnosť Kreditstav a.s. ponúka realizáciu prác hlavnej stavebnej výroby (HSV) tiež práce pomocnej stavebnej výroby (PSV): tesárske práce, pokrývačské práce, klampiarske práce, zámočnícke práce, elektroinštalácie, zdravotechnické inštalácie

VÝROBNÝ PROGRAM

Výrobný program spoločnosti Kreditstav a.s.:bytové domy, rodinné domy, občianske stavby, priemyselné stavby, dopravné stavby, inžinierske stavby, novostavby, rekonštrukcie stavieb, opravy a údržba objektov a ich častí, poddodávky stavebných prác, atď.

STROJNÉ VYBAVENIE

Pre realizáciu prác má spoločnosť Kreditstav a.s. vybudované skladové hospodárstvo s potrebným technickým a strojným vybavením, dielenské priestory, dopravné prostriedky pre osobnú i nákladnú dopravu a vlastné dostatočné strojné vybavenie…